Första advent – brandvarnardagen

Sovgott_460Förutom att första advent och julen är en mörkare tid då vi tänder mycket ljus så är det också en tid då vi bör passa på att se över vårt brandskydd. På myndigheten för samhällsskydd och beredskap – MSB har man tillsammans med övriga nordiska länder bestämt sig för att 1:a december är brandvarnardagen – då man genom information till allmänheten påminner om hur viktigt det är att kontrollera sin brandvarnare. Detta gör man enklast genom att trycka på knappen!

Din säkerhet finns mer information om vad man bör tänka på kring brand och eld.

Tänk på att öppen eld – såsom ljus och eldstäder – är vanliga orsaker till brand i hemmet och se till att släcka levande ljus när du lämnar dem. En annan vanlig orsak är uttjänta elektronikprodukter som gamla och slitna elljusstakar.

Som komplement till brandvarnaren kan det vara bra att skaffa en brandfilt och/eller handbrandsläckare. Det är ditt ansvar som boende att se över ditt brandskydd!

Trevlig advent!

Detta är också elskrot!

Också elskrot

Grovsoprummet har gjorts i ordning för källsortering, som ska bidra till ett bättre omhändertagande av sopor. Som framgår av tydliga anslag finns vissa begränsningar, t.ex. får inte elektronik och målarfärgsrester ställas där och inget ska förstås läggas utanför de behållare som finns.

Tyvärr har vi problem med att en eller flera medlemmar väljer att inte ta hänsyn till detta utan lämnar olika former av elektronik som skrivare, kaffebryggare m.m. på golvet i rummet.

Det innebär att övriga medlemmar (via föreningen) bekostas för specialhämtningar, istället för att den enskilde tar ansvar för sina egna saker.

Varje medlem måste själv se till att ta hand om sitt elektroniska avfall:

Vi i Styrelsen hoppas att detta problem inte ska återkomma och att alla kan hjälpas åt för att få soprummet att fungera

Våga visa omsorg

Grannsamverkan för trygga hem

Din bostadsrättsförening har genom Fastighetsägarna Stockholm inlett ett samarbete med Huskurage. Huskurage innebär att vi i detta hus har som policy att visa både offer och förövare att vi som medmänniskor agerar när någon annan utsätts för våld. Här kan du därför få informoation om hur du som granne ska gå till väga om du misstänker att någon i huset far illa.

Det finns forskning som visar att reaktioner från omgivningen har en direkt positiv effekt på våld i nära relationer, på flera plan. Den våldsutsatta vågar utöva mer motstånd mot förövaren, om det finns en förväntad hjälp att få. Förövaren blir också mer eftertänksam om denne riskerar att bli påkommen. Dessutom hjälper det myndigheterna i bevisföringen, om det finns grannar som kan vittna om vad som faktiskt pågår.

I Sverige rapporteras 200 000 barn leva i hem där våld finns. De barnen behöver få veta fick veta att det finns andra vuxna som vågar stå upp för dem. Din insats kan rädda liv och kan kanske också hindra ett våldsutsatt barn från att hamna i samma beteende själv.

Ser eller hör du tecken på att någon i huset far illa?

  1. Ring i första hand på hos grannen för att höra efter hur allt står till.
  2. Om du inte vågar gå själv, ta hjälp av en annan granne.
  3. Ring 112 och kalla på polis. Kontakta alltid polisen direkt vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla.
  4. Vid misstanke om att det finns barn i huset som far illa ber vi dig göra en orosanmälan till socialtjänsten.

Vi vill att det här ska vara ett hus fritt från våld och där vi hjälper våra grannar.

Din insats kan rädda liv.

Tack för ditt engagemang!

Bostadsrättsföreningen Good Templar