Renoveringsarbeten av fasad och tak samt fönster

Renoveringsarbeten kommer att utföras på gårdsfasaden på Kronobergsgatan 21-23 med start onsdag 29 april. Arbetet startar med att ställning kommer att byggas.

Vi ber boende i berörda lägenheter tänka på följande:

-Balkonger ska vara tömda, kvarlämnat material ansvaras ej för.

-Balkongdörrarna kommer att låsas/skruvas igen från utsidan, detta p.g.a. att arbetsmiljöansvaret åligger entreprenören under tiden renoveringen pågår.

-Fönster, dörrar samt ventiler ska hållas stängda, då arbetet som utförs är dammigt/bullrigt.

-Skyddsintäckning av fönster kommer att göras. Denna intäckning kommer att sitta för fönster och dörrar största delen av tiden vi renoverar.

-Bullriga arbeten kommer att pågå vardagar mellan kl. 07:00-16:00

-Frågor gällande renoveringen mailas till Brf Good Templars styrelse: goodtemplarbrf@gmail.com