Överfullt i grovsoprummet

Flera av kärlen i soprummet är tyvärr överfulla. Styrelsen arbetar med en lösning och kärlen kommer att tömmas inom kort.
Under tiden hoppas vi att boende tar hänsyn till detta och inte fyller på med mer sopor i redan överfulla kärl. Detta för att underlätta en snabb lösning på problemet.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen