Radonmätning

På anmodan av miljöförvaltningen i Stockholms Stad har styrelsen under vintern -17/-18 genomfört en radonmätning i utvalda lägenheter i våra fastigheter. Enligt instruktioner ifrån miljöförvaltningen placerades radonmätare i 10 lägenheter i syfte att mäta radonhalter under två månaders tid. Mätarna skickades sedan in till en ackrediterat mätlaboratorium för granskning. Mätresultaten kom idag tillbaka och vi kan gladeligen meddela att samtliga värden ligger långt under gränsvärdet på 200 Bq/m3. Ett stort tack till er boende som hjälpt till med detta!