Information om storsäckar, Big Bags

Då det blir allt vanligare att använda sig av storsäckar för att slänga byggavfall med mera vill styrelsen informera om vilka regler som gäller dessa.

Tillstånd krävs för att ställa säcken på offentlig plats (gatumark) för eget bruk. Tillståndet söker man hos polisen.

Den som köper en säck ansvarar för att beställa hämtning av säcken/säckarna, och att ytan ser ren och prydlig ut efter hämtning. Namn på anordnare eller byggansvarig på plats, samt telefonnummer, ska finnas synligt på säckarna. Säcken får inte placeras hindrande på gångbanan, utan avsedd plats ska vara på körbanan (p-plats).

Den som tar trottoaren i anspråk utan giltigt tillstånd kan rapporteras enligt ordningslagen § 3:1.

Mer information hittar du på polisen.se