Information från Takjour inför vintern

Snart är vintern här och med den kommer snön och vi anlitar Takjour Entreprenad i Stockholm AB.

Vi har för närvarande ett avtal med avrop – d.v.s. vi i styrelsen måste anmäla till Takjour att de behöver komma hit för att skotta. Om du uppmärksammar att det samlas stora mängder snö eller istappar så ska du anmäla det här!

Vi vill uppmärksamma alla boende på att inte lämna föremål framme där snöras kan uppstå. Detta inkluderar cyklar, balkongväxter, trädgårdsmöbler, utfällda markiser och liknande. Var speciellt uppmärksamma på era balkonger. Om det uppstår skador på fastigheten så bör detta anmälas snarast här!

Takjour ansvarar ej över personlig egendom hos medlemmar.

Om vi hjälps åt kan snöskottningen både gå fortare samt undvika onödiga risker att något föremål skadas.

För ytterligare information från Takjour,  maila  susanne@takjour.se