Städdag 17 maj, 18:00

Så var det åter dags att göra innergården samt övriga gemensamma utrymmen i våran förening fina inför sommaren. Vi hoppas att så många som möjligt av er kan hjälpa till på vårens städdag och i vanlig ordning avslutar vi med en bit mat tillsammans. Städdagen kommer att äga rum på torsdagen den 17 maj kl 18:00.

Stort tack på förhand,

Hälsningar Styrelsen.

Parkering och snöskottning

Bilar på innergården

Styrelsen önskar förtydliga vilka regler som gäller för bilar på innergården. Det är inte tillåtet att parkera bilar på annat än de avsedda parkeringsplatserna, vilka samtliga är uthyrda. Detta gäller vardag som helg.

Tillfällig parkering
Tillstånd om tidsbegränsad parkering, till exempel för hantverkare i samband med renovering, kan ansökas hos styrelsen.

I- och urlastning
Att lasta i och ur bilen på innergården är tillåtet. I dessa fall gäller samma regler som för i- och urlastningszon, dvs. att lastningen ska ske utan pauser och inte får fördröjas på något sätt. Så snart lastningen är gjord ska bilen parkeras utanför innergården.

Du kan läsa mer om de fasta parkeringarna och parkeringskön, i vår Handbok för boende.

 

Snöskottning i vinter

Vi vill påminna om att snöskottning och sandning på gården är ett gemensamt ansvar för oss boende. Vi har idag ingen tjänst för snöskottningen vilket förutsätter att vi alla hjälps åt. Skotta gärna en del av gården hellre än inget alls, då du ser att det behövs.

OBS: inga snöhögar får byggas upp mot fasader då de fuktskadas och inga parkeringar eller dörrar får blockeras.

Tack för hjälpen med att hålla vår innergård tillgänglig, trevlig och säker!
Med vänlig hälsning Styrelsen

Städdag 13 maj

Vårens städdag äger rum lördag den 13 maj kl 10-12. Vi gör en gemensam insats med sopning och annat arbete för att fräscha upp inför sommarsäsongen. 

Vi avslutar med korvgrillning på gården vid Stallet om vädret tillåter och i annat fall med lunch på Pizzeria Formaggio. 

Vi ses! 

Renoveringsarbeten av fasad och tak samt fönster på gatufasaden

Renoveringsarbeten kommer att utföras på gathuset på Kronobergsgatan 21-23 med start denna vecka. Arbetet startar med att ställning kommer att byggas. Fasadarbeten kommer sannolikt också att starta på den del av gårdshusens fasader som vetter mot parkeringen på fastigheten söder om vår fastighet och detta planeras med start i juni månad om tillstånd erhålls från grannfastigheten. Renoveringsarbetet beräknas pågå till och med vecka 30.

Vi ber boende i berörda lägenheter tänka på följande:

-Fönster samt ventiler ska hållas stängda, då arbetet som utförs är dammigt/bullrigt.

-Skyddsintäckning av fönster kommer att göras. Denna intäckning kommer att sitta för fönster största delen av tiden vi renoverar.

-Bullriga arbeten kommer att pågå vardagar mellan kl. 07:00-16:00

-Frågor gällande renoveringen mailas till Brf Good Templars styrelse: goodtemplarbrf@gmail.com

Undvik snö och halka på gården

Nu när vintern kommit på riktigt så ber vi alla våra boende att gemensamt hjälpas åt att skotta, sopa och sanda gården. Det finns redskap för detta på gården och ordentligt med grus för att undvika både snö och halka. Vi sparar pengar genom att göra detta själva och vi har ett gemensamt ansvar att bidra till framkomligheten på gården och undvika olyckor. Se också till att dörrar och grindar går igen ordentligt för att hålla värmen i fastigheten samt undvika oönskade besök.

Med vänlig hälsning

Styrelsen BRF Good Templar

Tidplan för fasadarbetet

Nu pågår fasadrenoveringen för fullt och de hus som berörs i skrivande stund är gårdssidan av gatuhuset och teatern. På gathusets gårdssida putsas nu fasaden och hela arbetet med den fasaden beräknas pågå fram till slutet av juli.

På teatern har man byggt ställningar och har blästrat de finare detaljerna för att behålla dem. Därefter kommer ett ljudmässigt störande arbete att sätta igång med bilning och plåtarbeten. Arbetet med teatern beräknas pågå fram till slutet på augusti – början på september.

För de resterande gårdshusen kommer ställningar att börja byggas i vecka 33 och beräknas avslutas i vecka 45.

I mars 2016 planerar vi att sätta igång med fasaden ut mot gatan och det arbetet beräknas pågå fram till och med juni 2016.

Renoveringsarbeten av fasad och tak samt fönster

Renoveringsarbeten kommer att utföras på gårdsfasaden på Kronobergsgatan 21-23 med start onsdag 29 april. Arbetet startar med att ställning kommer att byggas.

Vi ber boende i berörda lägenheter tänka på följande:

-Balkonger ska vara tömda, kvarlämnat material ansvaras ej för.

-Balkongdörrarna kommer att låsas/skruvas igen från utsidan, detta p.g.a. att arbetsmiljöansvaret åligger entreprenören under tiden renoveringen pågår.

-Fönster, dörrar samt ventiler ska hållas stängda, då arbetet som utförs är dammigt/bullrigt.

-Skyddsintäckning av fönster kommer att göras. Denna intäckning kommer att sitta för fönster och dörrar största delen av tiden vi renoverar.

-Bullriga arbeten kommer att pågå vardagar mellan kl. 07:00-16:00

-Frågor gällande renoveringen mailas till Brf Good Templars styrelse: goodtemplarbrf@gmail.com