Portkod samt säkerhetsinformation i juletid

Nu fungerar portkoden igen! Den är densamma som tidigare. Tryck in siffrorna och avsluta med ”ok”.

OBS: portkoden behövs även för att komma in på vinden.

 

Tyvärr är storhelger som jul högsäsong för inbrottstjuvar varför vi vill skicka med några tips från polisen om hur vi kan undvika inbrott och skapa en säkrare miljö:

 • Ha god kontakt med era grannar och meddela dem att ni är borta
 • Släpp inte in okända i trapphuset
 • Lämna inte vädringsfönster och altandörrar öppna när ni inte är hemma
 • Lås alla lås (över- och underlås) på dörrar och fönster
 • Använd stel fönster- och dörrspärr vid vädring
 • Sätt lampor, och radio, på timer
 • Putta ned grannens post i brevlådan om posten sticker ut.

 

Såhär bör du agera vid misstanke om att obehöriga ändå rör sig i huset:

 • Kontrollera i dörrögat, om du inte har det så lyssna på vad som händer
 • Om det kommer från annat våningsplan- öppna dörren försiktigt och lyssna
 • Ring polis 112 om du misstänker att det pågår inbrott eller annat pågående brott
 • Var diskret och påkalla inte uppmärksamhet i onödan- (varna inte gärningsmän)
 • Om du inte ser något i dörrögat men hör ljud ”gärningsmän kan ha tejpat för” ring 112 diskret.

Vi i styrelsen önskar med detta en god helg!

Nytt passersystem

Vi byter nu till ett nytt passersystem. I framtiden används ingen kod. Alla boende får en bricka som scannas för öppning av grind och entrédörr samt tvättstuga och cykelförråd.

Det går fortsatt även att öppna med nyckel.

Alla boende får koppla en eller flera mobiltelefoner till systemet för att släppa in sina besökare.

Vi återkommer med mer information så snart systemet är igång!

 

Glöm inte nyckel tillsvidare

 

Kontakta Elin Ignell vid frågor, 0768-243480