Parkering och snöskottning

Bilar på innergården

Styrelsen önskar förtydliga vilka regler som gäller för bilar på innergården. Det är inte tillåtet att parkera bilar på annat än de avsedda parkeringsplatserna, vilka samtliga är uthyrda. Detta gäller vardag som helg.

Tillfällig parkering
Tillstånd om tidsbegränsad parkering, till exempel för hantverkare i samband med renovering, kan ansökas hos styrelsen.

I- och urlastning
Att lasta i och ur bilen på innergården är tillåtet. I dessa fall gäller samma regler som för i- och urlastningszon, dvs. att lastningen ska ske utan pauser och inte får fördröjas på något sätt. Så snart lastningen är gjord ska bilen parkeras utanför innergården.

Du kan läsa mer om de fasta parkeringarna och parkeringskön, i vår Handbok för boende.

 

Snöskottning i vinter

Vi vill påminna om att snöskottning och sandning på gården är ett gemensamt ansvar för oss boende. Vi har idag ingen tjänst för snöskottningen vilket förutsätter att vi alla hjälps åt. Skotta gärna en del av gården hellre än inget alls, då du ser att det behövs.

OBS: inga snöhögar får byggas upp mot fasader då de fuktskadas och inga parkeringar eller dörrar får blockeras.

Tack för hjälpen med att hålla vår innergård tillgänglig, trevlig och säker!
Med vänlig hälsning Styrelsen

Fasadarbetet försenat

På grund av utdragen hantering av vår bygglovsansökan så saknar vi idag besked om startdatum för fasadrenoveringen. Vi beklagar att detta påverkar oss som bor i föreningen, men vi kan inte starta utan bygglov från stadsbyggnadskontoret. Vi gör allt vi kan för att påskynda processen och kommer att återkomma med mer information så fort vi vet mer! För tillfället har därför de som parkerar på gården möjlighet att nyttja parkeringen.