Service utförd i tvättstugan

Under sensommaren har vi bytt ut den fristående torktumlaren mot en helt ny. Förhoppningsvis kommer den att fungera utmärkt under en lång tid och bidra till lägre driftskostnader i tvättstugan. Den stora tvättmaskinen är också felanmäld och ska repareras omgående. Tvättmedelsfacket på den högra tvättmaskinen har vi beställt en ersättningsprodukt till för att själva kunna reparera den.
Tidigare i år har vi bytt ut det äldsta torkskåpet. Vi har ett serviceavtal med Entema och kommer med hjälp av dem på sikt byta ut maskiner som blir för gamla. De är auktoriserade att utföra garantiservice på Electrolux och vi kommer succesivt att byta till Electrolux på samtliga maskiner.
Du kan själv felanmäla andra fel i tvättstugan här.

Service utförd i tvättstugan

Den tvättmaskin som varit trasig en längre tid har nu reparerats. Styrelsen ser över samtliga maskiner och kommer framöver att åtgärda de maskiner som är i störst behov av reparation eller byte. Mangeln, torktumlarna och det vänstra torkskåpet står högst upp på prioritetslistan och styrelsen går nu igenom offerter för att byta ut dessa.

Du kan själv tipsa och felanmäla här!