Handbok för boende

Andrahandsupplåtelser
Ska godkännas av styrelsen. Detta gäller oavsett uthyrningsperiodens längd. Om du vill ansöka om tillstånd till andrahandsupplåtelse, skriv till styrelsen och ange vem du vill hyra ut till, varför du vill det och hur länge du vill att tillståndet ska gälla.

Bastu
Ligger längst in vid cykelförrådet i anslutning till föreningslokalen. Alla medlemmar får använda bastun, dock högst två timmar varje gång. Bokningslista finns utanför. När bastun lämnas måste man städa upp efter sig och att fylla på vatten i träkärlet som används vid ösning i bastun.

Bilparkering
Du kan ställa dig i kö för en p-plats. Anmäl dig till den i styrelsen som är ansvarig för p-platserna eller maila goodtemplarbrf@gmail.com. Uppgifter om p-platserna och kön finns på anslagstavlan utanför tvättstugan. Då någon plats blir ledig erbjuds den till bostadsrättsföreningens medlemmar enligt kölistan. Du kan tacka nej utan att förlora din plats i kön. Kostnaden för en P-plats är i nuläget 1100 SEK/månad, vilken debiteras i samband med avgiften till föreningen. Laddstolpar finns vid varje parkeringsplats, information om hur dessa fungerar erhålls då avtal p-plats tecknas.

Andrahandsuthyrning av bilparkering
All andrahandsuthyrning ska godkännas och hanteras av styrelsen. Platsen erbjuds enligt kölistan och uthyrningen gäller så länge den ordinarie innehavaren bor kvar i föreningen. När den ordinarie innehavarens medlemskap i föreningen upphör erbjuds platsen till en ny boende enligt kölistan. Även kortare andrahandsuthyrning, t.ex. i samband med semester, ska godkännas och hanteras av styrelsen. 

Tillfällig parkering
Om du anlitar hantverkare som önskar parkera på gården ska detta anmälas till styrelsen. Ange mellan vilka datum arbetet kommer att pågå. Styrelsen bekräftar om parkeringsplats kan tillhandahållas eller ej, samt var på gården parkering ska ske.

I- och urlastning
Att lasta i och ur bilen på innergården är tillåtet. I dessa fall gäller samma regler som för i- och urlastningszon, dvs. att lastningen ska ske utan pauser och inte får fördröjas på något sätt. Så snart lastningen är gjord ska bilen parkeras utanför innergården.

Bredband & fast telefoni

I månadsavgiften ingår bredband 100/10 Mbps från Telenor genom en gruppanslutning. För att nyttja tjänsterna kan den boende behöva införskaffa modem/router på egen bekostnad – kontakta Telenor för mer information. Tjänsten går att uppgradera till högre hastighet på genom att teckna ett individuellt avtal. Huvudjacket sitter i de flesta fall innanför entrén till respektive lägenhet.

Om du önskar en annan operatör kan du kontrollera vilka operatörer som kan leverera tjänster genom Bredbandskartan.

Felanmälan
Kontakta någon i styrelsen om något fel uppstår, gärna den person i styrelsen som är ansvarig för det område inom vilket felet uppstått eller anmäl ärendet här. Föreningen avhjälper därefter felet snarast t.ex. genom att anlita en firma. Vid akuta fel får du naturligtvis avhjälpa felet själv t.ex. genom att själv anlita en lämplig leverantör. Anlita i första hand någon av de firmor som föreningen brukar använda. Går inte det får du anlita någon annan.

Förråd
Till varje lägenhet hör ett vindsförråd och i mån av tillgång ett källarförråd. Källarförråden finns i gårdshuset. Om du inte vet vilket förråd du har kontakta förrådsansvarig i styrelsen.

Försäkringar
Föreningen har sin fastighetsförsäkring hos BRF-Trygg (försäkringsärenden handläggs via Proinova) och skadedjursförsäkring hos Anticimex

Du har själv skyldighet att komplettera din hemförsäkring med en särskild bostadsrättsförsäkring. Kontakta ditt försäkringsbolag för information om vad en sådan bostadsrättsförsäkring innebär. Läs gärna mer om försäkringar hos Konsumenternas försäkringsbyrå.

Föreningslokal/övernattningsrum

Föreningen har ett övernattningsrum i den så kallade teatern, som kan hyras för övernattningar vid tillfälliga besök av släkt och vänner. Kostnaden är 100 kr per natt och summan debiteras föreningsmedlemmen i efterhand tillsammans med medlemsavgiften.

I föreningslokalen finns pentry, toalett, dusch och bastu. Bokning av övernattningsrummet ger förtur till hela föreningslokalen inkl. bastu och dusch. Är bastu och dusch redan bokade, så måste den medlem som önskar hyra rummet kontakta den som har bokat bastu/dusch.

Bokning av rummet görs på lista som är anslagen utanför ingången till föreningslokalen. Man får boka max fyra nätter i rad. Bokning av övernattningsrummet gäller från kl. 12.00 den bokade dagen till 12.00 påföljande dag. Vid hyra lämnas nyckel ut i första hand av den medlem i styrelsen som är ansvarig för lokalen, i andra hand av någon annan i styrelsen.

Den som hyr lokalen ansvarar för lokalens skötsel och för de personer som bor i rummet. Lokalen skall lämnas städad. Dammsugare och annan städutrustning finns. Golv och ytor skall städas av, disk skall diskas och avfall slängas i soptunna eller i rätt återvinningskärl. Har något gått sönder, saknas eller behöver åtgärdas, kontakta den som är ansvarig i styrelsen.

I övernattningsrummet finns en ventilationsanläggning som servar hela byggnaden. Den stängs automatiskt av kl. 23.00 och startar kl. 07.00 Ventilationen kan stängas av manuellt när man vistas i rummet. Reglaget sitter på fönsterväggen och ventilationen stängs av genom att vänstra reglaget vrids till lägen 0 och sätts på genom att det vrids till läge 1. Det är viktigt att komma ihåg att sätta på ventilationen när man lämnar rummet. Under dagtid 08.00 till 17.00 måste ventilationen vara på hela tiden.

I bäddsoffan (det finns en lucka i ryggstödet bakom ryggkuddarna) finns kuddar och täcken men den som hyr måste ha egna sängkläder.

Den som vill utnyttja lokalen till fest eller annan verksamhet kvälls- eller dagtid gör detta kostnadsfritt. Bokning görs på samma lista som för övernattningar.

Gården

En gång varje höst och vår städas gården och andra gemensamma utrymmen. Det utgår en särskild kallelse inför dessa tillfällen. Om det blir tillräckligt stor anslutning och om tiden räcker till brukar vi inte bara städa utan också snygga till fastigheten på andra sätt. På vintern hjälps vi alla åt att skotta snö. Snöskyfflar och sopborstar finns vintertid utställda på gården. Sand finns i sandlådan på gården.

.Lampor
Avsikten är att medlemmarna själva ska byta trasiga lampor ute i trapphus och andra gemensamma utrymmen. Om egna lampor används vid byten kan nya erhållas genom att du kontaktar någon i styrelsen. Kontakta även någon i styrelsen om du behöver en stege till lampbytet.

Namnskyltar
Föreningen ser till att medlemmarna får namnskyltar i trapphuset, på porttelefonen samt på lägenhetsdörren.

Porttelefonen
Fråga ansvarig i styrelsen om funktion. Även felanmälan bör göras till denne.

Renovering och ombyggnation av lägenhet
Större ombyggnader av lägenheten, t.ex. ombyggnad av kök eller badrum och ändrad planlösning, kan kräva föreningens tillstånd. Om osäkerhet uppstår om tillstånd behövs eller inte kontaktas styrelsen.

Om du anlitar hantverkare som önskar parkera på gården ska detta anmälas till styrelsen.

Läs mer om renovering och ombyggnation på denna sida.

Sopor

Hushållssopor
På gården finns soptunnor för hushållssopor. Där får endast slängas sådant hushållsavfall som inte får slängas i grovsoprum.

Matavfall

I vår fastighet finns det möjlighet att sortera ut matavfallet för separat behandling till biogas. För matavfallet används en särskild papperspåse och påshållare. Matavfallspåsarna är kostnadsfria och finns att hämta i entrén till tvättstugan. Kontakta styrelsen vid behov av fler matavfallspåsar. Det är viktigt att du bara använder de avsedda påsarna till matavfallet och inte vanliga plastpåsar eller bioplastpåsar/nedbrytningsbara påsar. Dessa är inte rötningsbara och förhindrar framställningen av biogas och biogödsel. Förslut matavfallspåsen genom att rulla ihop den och lägg den därefter i ett av de bruna kärlen.

Grovsoprum
I anslutning till cykelförrådet finns ett grovsoprum med kärl som töms veckovis. Följande får inte slängas i grovsoprummet: byggrester, elektronik, batterier, färg och andra kemikalier. Julgranar får slängas i grovsoprummet om man själv sågar av grenarna och lägger i sopsäck. Vid osäkerhet om vad som räknas som grovsopor kontaktas styrelsen.

Sådant avfall som inte får slängas i soptunnor eller grovsoprum måste den boende själv antingen lämna till återvinningsstation, miljöstation för farligt avfall eller övrigt avfall till återvinningscentral. Återvinningsstationer finns på Polhemsgatan och på Kungsholms Strand. Miljöstation för farligt avfall finns vid Preem-macken på Norr Mälarstrand. Återvinningscentraler finns dels på Linta Gårds väg 16 i närheten av Bromma flygplats eller på Bussens väg 2 i Östberga.

Miljöstation för farligt avfall finns vid Preem-macken på Norr Mälarstrand. Återvinningscentraler finns dels på Linta Gårds väg 16 i närheten av Bromma flygplats eller på Bussens väg 2 i Östberga. Vi får också besök av en mobil återvinningsstation som med jämna mellanrum tar emot miljöfarligt avfall – kolla här för datum. Visst elektronikavfall såsom glödlampor, batterier och mindre apparater kan lämnas in i Coops huvudentré på S:t Eriksgatan.

Städning

Föreningen anlitar städning av trapphus och tvättstuga, som städas en gång per vecka. Städningen avser endast golven.

I övrigt får medlemmarna själva hålla snyggt.

Tidningsutdelning
Morgontidningar delas ut av Pressens Morgontjänst, tel. 08-632 45 00

Tvättstuga
Ordningsregler finns uppsatta på anslagstavlan i tvättstugan.

Övrigt
Av föreningens stadgar framgår en del annat som är bra att veta. Stadgarna ska tillsammans med denna lilla ”hjälpreda” lämnas av avgående medlem till ny medlem vid överlåtelse av bostadsrätten.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s