Kontroll av element

Fredagen den 27 maj kl. 8-13

Styrelsen har beslutat att se över alla element för att se om något behöver åtgärdas. Det som behöver åtgärdas görs vid ett senare tillfälle. Eftersom styrelsen anser att föreningen ansvarar för funktionen kommer eventuella åtgärder göras på föreningens bekostnad. Dessutom är det ju bra om vattenskador undviks så långt som möjligt.

Den som inte är hemma ska lämna nycklarna till Sanna Ateldax, som bor i ”stallet”, dvs. huset på den bakre gården. Lägg nycklarna i brevlådan som finns bredvid entrédörren längst till vänster.

De ska märkas tydligt med namn och lämnas senast torsdagen den 26 maj i Sannas brevlåda.

På styrelsens uppdrag

Kristian Eriksson

som gärna svarar på frågor, tel. 072-745 01 05.

Bostadsinbrott – Skydda dig

Varje år sker tusentals bostadsinbrott i Sverige. Här får du några råd om hur du kan minska risken för inbrott. Följande information kommer från Polisen – ”Tänk som en tjuv”.

Minska risken för brottet

Lås alltid ytterdörren när du lämnar bostaden. Tjuvar kan känna på dörrar oavsett om du är hemma eller inte och oftast finns plånböcker, handväskor, bilnycklar med mera tillgängligt precis innanför dörren.

Brott i bostadsmiljön förebyggs bäst med hjälp av en väl fungerande grannsamverkan.

Var försiktig med att släppa in någon okänd person i bostaden. Många äldre personer får besök av falska myndighetsrepresentanter eller andra personer som hittar på anledningar att få komma in i bostaden med det enda syftet att stjäla. Var gärna kritisk. Begär legitimation och försök att kontrollera den. Alla tjänstelegitimationer är försedda med telefonnummer för kontroll.

Tänk som en tjuv

Det är bra att ”tänka som en tjuv” då man vill förstärka inbrottsskyddet i bostaden. Tjuvens favoritväg att ta sig in är genom ett fönster i bottenplanet. Förstärkning av inbrottsskyddet bör därför i första hand inriktas mot fönster och i andra hand mot altan- och balkongdörrar. Ytterdörren används sällan som inbrottsväg i villor och radhus.

Tänk också på att risken för inbrott är större på insynsskyddade tomter. Förstärk gärna belysningen runt huset. Ha inga skymmande växter nära altandörrar och fönster.

Ha lås av god kvalitet

Kontrollera gärna att du har lås av god kvalitet. Hos bland annat auktoriserade låssmeder finns produkter för både fönster och dörrar som försvårar inbrott.

Att installera ett larm kan vara den yttersta åtgärden. Tänk på att ett larm talar om att tjuven redan är inne i bostaden.

Kontakta gärna ditt försäkringsbolag och ta reda på om er bostad kräver särskilda insatser för att hemförsäkringen ska gälla vid ett inbrott, till exempel särskilda fönsterlås eller larm.

Fotografera och märk gärna dina värdefulla föremål. Förvara om möjligt fotografierna i bankfack.

Fler tips och råd

  • Meddela dina närmaste grannar att du kommer vara bortrest.
  • Be någon ta hand om din post så inte brevlådan blir överfull och signalerar att ingen är hemma.
  • Ha timer på några olika lampor som tänds och släcks vid olika tidpunkter.
  • Ha timer på radion så den går igång med oregelbundna mellanrum.
  • Undvik att tala in på telefonsvararen att du är bortrest.
  • Undvik att skriva på sociala medier som Facebook, Twitter eller i din blogg att du är bortrest.
  • Vidarekoppla eventuellt telefonen.
  • Skaffa s.k. låskåpa så att låset inte kan öppnas med en låsslunga.
  • Tjuvar är oftast intresserade av sådant som är lätt att omsätta och inte skrymmande som kontanter och smycken. De är oftast stressade och bara inne ett par minuter och letar i första hand i sovrummen. Förvara därför inte värdesaker i sovrum när du inte är hemma.
  • Läs gärna mer på Polisens hemsida.