Parkering och snöskottning

Bilar på innergården

Styrelsen önskar förtydliga vilka regler som gäller för bilar på innergården. Det är inte tillåtet att parkera bilar på annat än de avsedda parkeringsplatserna, vilka samtliga är uthyrda. Detta gäller vardag som helg.

Tillfällig parkering
Tillstånd om tidsbegränsad parkering, till exempel för hantverkare i samband med renovering, kan ansökas hos styrelsen.

I- och urlastning
Att lasta i och ur bilen på innergården är tillåtet. I dessa fall gäller samma regler som för i- och urlastningszon, dvs. att lastningen ska ske utan pauser och inte får fördröjas på något sätt. Så snart lastningen är gjord ska bilen parkeras utanför innergården.

Du kan läsa mer om de fasta parkeringarna och parkeringskön, i vår Handbok för boende.

 

Snöskottning i vinter

Vi vill påminna om att snöskottning och sandning på gården är ett gemensamt ansvar för oss boende. Vi har idag ingen tjänst för snöskottningen vilket förutsätter att vi alla hjälps åt. Skotta gärna en del av gården hellre än inget alls, då du ser att det behövs.

OBS: inga snöhögar får byggas upp mot fasader då de fuktskadas och inga parkeringar eller dörrar får blockeras.

Tack för hjälpen med att hålla vår innergård tillgänglig, trevlig och säker!
Med vänlig hälsning Styrelsen

Undvik snö och halka på gården

Nu när vintern kommit på riktigt så ber vi alla våra boende att gemensamt hjälpas åt att skotta, sopa och sanda gården. Det finns redskap för detta på gården och ordentligt med grus för att undvika både snö och halka. Vi sparar pengar genom att göra detta själva och vi har ett gemensamt ansvar att bidra till framkomligheten på gården och undvika olyckor. Se också till att dörrar och grindar går igen ordentligt för att hålla värmen i fastigheten samt undvika oönskade besök.

Med vänlig hälsning

Styrelsen BRF Good Templar

Information från Takjour inför vintern

Snart är vintern här och med den kommer snön och vi anlitar Takjour Entreprenad i Stockholm AB.

Vi har för närvarande ett avtal med avrop – d.v.s. vi i styrelsen måste anmäla till Takjour att de behöver komma hit för att skotta. Om du uppmärksammar att det samlas stora mängder snö eller istappar så ska du anmäla det här!

Vi vill uppmärksamma alla boende på att inte lämna föremål framme där snöras kan uppstå. Detta inkluderar cyklar, balkongväxter, trädgårdsmöbler, utfällda markiser och liknande. Var speciellt uppmärksamma på era balkonger. Om det uppstår skador på fastigheten så bör detta anmälas snarast här!

Takjour ansvarar ej över personlig egendom hos medlemmar.

Om vi hjälps åt kan snöskottningen både gå fortare samt undvika onödiga risker att något föremål skadas.

För ytterligare information från Takjour,  maila  susanne@takjour.se