Renoveringsarbeten av fasad och tak samt fönster på gatufasaden

Renoveringsarbeten kommer att utföras på gathuset på Kronobergsgatan 21-23 med start denna vecka. Arbetet startar med att ställning kommer att byggas. Fasadarbeten kommer sannolikt också att starta på den del av gårdshusens fasader som vetter mot parkeringen på fastigheten söder om vår fastighet och detta planeras med start i juni månad om tillstånd erhålls från grannfastigheten. Renoveringsarbetet beräknas pågå till och med vecka 30.

Vi ber boende i berörda lägenheter tänka på följande:

-Fönster samt ventiler ska hållas stängda, då arbetet som utförs är dammigt/bullrigt.

-Skyddsintäckning av fönster kommer att göras. Denna intäckning kommer att sitta för fönster största delen av tiden vi renoverar.

-Bullriga arbeten kommer att pågå vardagar mellan kl. 07:00-16:00

-Frågor gällande renoveringen mailas till Brf Good Templars styrelse: goodtemplarbrf@gmail.com