Problem med sopsorteringen

Tyvärr måste styrelsen än en gång konstatera att någon/några boende missköter sopsorteringen. Styrelsen får lägga orimligt mycket tid på att eftersortera sopor så att de alls blir hämtade. Det handlar t.ex. om dåligt eller inte alls komprimerade kartonger, saker som läggs på fel ställen, överfyllda kärl samt diverse prylar som dumpas på golvet i soprummet såsom elskrot mm.

Styrelsen diskuterar nu om soprummet endast ska vara tillgängligt en timme i veckan då boende får slänga sitt skräp med en styrelsemedlem närvarande för att kontrollera att sorteringen går rätt till.