Fasadarbete avslutat

Slutbesiktning av fasaderna på samtliga hus är nu genomförd och renoveringsprojektet är avslutat med gott resultat.
Vi tackar alla boende för tålamodet under byggperioden och hoppas alla är nöjda med slutresultatet.