Ny sortering av grovsopor

grovsoporStyrelsen har beställt återvinningskärl med hämtning som kommer att placeras i grovsoprummet. F r om slutet av denna vecka kommer det att vara möjligt att slänga kartong/plast/glas/metall i markerade kärl. Även tidningskärlen kommer att flyttas ner till källaren så att allt står samlat. Tänk på att det är mycket viktigt att man slänger rätt sak i rätt behållare!

Vi kommer även fortsättningsvis att kunna lämna grovsopor i samma rum. Men även nu är det förbjudet att ställa dit elartiklar, miljöfarligt avfall och byggavfall. Dessa transporterar man själv till lämplig återvinningsstation!

Porttelefonen avvecklas

Då vi fått flera klagomål på porttelefonen har vi beslutat att ta bort märkningen för alla förutom för Designtorget som fortfarande har behov av porttelefon. Besökare till fastigheten kommer då endast att kunna se designtorgets anknytning och forthoppningsvis löser detta problemet med busringningar och annat. Kontakta styrelsen om du vill behålla din anknytning.