Tidplan för fasadarbetet

Nu pågår fasadrenoveringen för fullt och de hus som berörs i skrivande stund är gårdssidan av gatuhuset och teatern. På gathusets gårdssida putsas nu fasaden och hela arbetet med den fasaden beräknas pågå fram till slutet av juli.

På teatern har man byggt ställningar och har blästrat de finare detaljerna för att behålla dem. Därefter kommer ett ljudmässigt störande arbete att sätta igång med bilning och plåtarbeten. Arbetet med teatern beräknas pågå fram till slutet på augusti – början på september.

För de resterande gårdshusen kommer ställningar att börja byggas i vecka 33 och beräknas avslutas i vecka 45.

I mars 2016 planerar vi att sätta igång med fasaden ut mot gatan och det arbetet beräknas pågå fram till och med juni 2016.