Tillbakablick

En granne har lyckats gräva fram ett synnerligen gammalt foto ifrån Stadsmuséet taget på vårt hus år 1899. Lägg märke till den vackra fasaden samt det enkla staketet som avgränsar mot Kronobergsparken.