Problem med sopsorteringen

Tyvärr måste styrelsen än en gång konstatera att någon/några boende missköter sopsorteringen. Styrelsen får lägga orimligt mycket tid på att eftersortera sopor så att de alls blir hämtade. Det handlar t.ex. om dåligt eller inte alls komprimerade kartonger, saker som läggs på fel ställen, överfyllda kärl samt diverse prylar som dumpas på golvet i soprummet såsom elskrot mm.

Styrelsen diskuterar nu om soprummet endast ska vara tillgängligt en timme i veckan då boende får slänga sitt skräp med en styrelsemedlem närvarande för att kontrollera att sorteringen går rätt till.

 

Sopstrejk – detta gäller

På grund av en pågående strejk bland sophämtarna inom renhållningsbolaget Reno Norden, som hanterar sophämtning på Kungsholmen, så sker sedan ca en vecka ingen sophämtning.

Vi vill därför be alla boende om hjälp med att sköta sophanteringen tills situationen lösts.

Kärlen på gården är fulla och vi hänvisar till containrar för hushållssopor som finns uppställda på bl.a. följande adresser:

  • Fridhemsgatan 51
  • Norra Agnegatan 43
  • Polhemsgatan 37
  • Pontonjärgatan 23

Självklart slängs inga hushållssopor i grovsovrummet, och endast matavfall slängs i de bruna kärlen på gården. 

Ersättningspersonal har anlitats för att hämta soporna men det är oklart när första hämtning kommer att ske. Så snart hämtningen sker som vanligt kommer kärlen på gården åter att göras tillgängliga.

Tack för er hjälp!

Regler för sophanteringen

På sistone har vi haft problem med överfulla sopkärl på gården. Om ett kärl är fullt är det inte ok att fylla på med ännu fler soppåsar. Sopbilen tar då inte med sig kärlen.

Oftast finns plats i någon av de intilliggande luckorna så möts du av ett fullt kärl – välj nästa.

Brännbart töms måndag och torsdag. Komposterbart töms på onsdagar.

 

Vänliga hälsningar styrelsen

 

Överfullt i grovsoprummet

Flera av kärlen i soprummet är tyvärr överfulla. Styrelsen arbetar med en lösning och kärlen kommer att tömmas inom kort.
Under tiden hoppas vi att boende tar hänsyn till detta och inte fyller på med mer sopor i redan överfulla kärl. Detta för att underlätta en snabb lösning på problemet.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen