Fasadarbetet försenat

På grund av utdragen hantering av vår bygglovsansökan så saknar vi idag besked om startdatum för fasadrenoveringen. Vi beklagar att detta påverkar oss som bor i föreningen, men vi kan inte starta utan bygglov från stadsbyggnadskontoret. Vi gör allt vi kan för att påskynda processen och kommer att återkomma med mer information så fort vi vet mer! För tillfället har därför de som parkerar på gården möjlighet att nyttja parkeringen.

Mobila miljöstationen kommer till oss!

Tisdag den 3/3 så kommer den mobila miljöstationen till Kronobergsgatan/Sankt Göransgatan mellan kl 20:00-20:45.

Läs mer här: http://www.stockholm.se/ByggBo/Avfall-och-atervinning/Har-lamnar-du-sopor/Mobila-miljostationen/
Under den länken finns också information om hur man kan få en gratis SMS-påminnelse i god tid innan miljöstationen kommer nästa gång!