Yttrande om bygglovsansökan Grinden 27

Stadsbyggnadskontoret har skickat ett sk. Grannehörande till vår förenings avseende en ansökan om bygglov. Det avser tillbyggnad på fastigheten ”Grinden 27”, S:t Eriksgatan 34-38, d.v.s. Daglivshuset. Vid ansökan om bygglov som gjordes för samma förenings år 2009 lämnade föreningen ett yttrande som vi i det aktuella ärendet kommer att hänvisa till, med vissa förändringar. Se ”2009-17043 Synpunkter”.

Vi vill ge föreningens medlemmar möjlighet att enskilt inkomma med ett yttrande till Stadsbyggnadsnämnden i ärendet och bifogar här de inkomna handlingarna gällande bygglovet.

Yttranden ska vara nämnden tillhanda senast 9 april 2019.

 

2009-17043 SYNPUNKTER

Grannehörande Grinden 27

Fasad mot St Eriksg

Fasad

Fasad1

Gavel mot StGöransg

Planskiss gården

Planskiss1

 

Vänliga hälsningar,
Styrelsen