Ny sortering av grovsopor

grovsoporStyrelsen har beställt återvinningskärl med hämtning som kommer att placeras i grovsoprummet. F r om slutet av denna vecka kommer det att vara möjligt att slänga kartong/plast/glas/metall i markerade kärl. Även tidningskärlen kommer att flyttas ner till källaren så att allt står samlat. Tänk på att det är mycket viktigt att man slänger rätt sak i rätt behållare!

Vi kommer även fortsättningsvis att kunna lämna grovsopor i samma rum. Men även nu är det förbjudet att ställa dit elartiklar, miljöfarligt avfall och byggavfall. Dessa transporterar man själv till lämplig återvinningsstation!