Renovering och ombyggnation

I samband med renovering finns ett antal viktiga saker att tänka på. Vi har här sammanställt några punkter till din hjälp.

Godkännande av ändring
Större ombyggnader av lägenheten, t.ex. ombyggnad av kök eller badrum och ändrad planlösning, kan kräva föreningens tillstånd. Är du osäkerhet på om tillstånd behövs -kontakta styrelsen.

Information till boende
Informera gärna grannarna i din trappuppgång och intilliggande lägenheter, om det jobb som skall utföras så att de boende är medvetna om vem som kan kontaktas vid frågor.

Parkering för hantverkare
Om du anlitar hantverkare som önskar parkera på gården ska detta anmälas till styrelsen. Ange mellan vilka datum arbetet kommer att pågå. Styrelsen bekräftar om parkeringsplats kan tillhandahållas eller ej, samt var på gården parkering ska ske.

Storsäckar
Säkerställ att tillstånd finns för eventuella storsäckar som placeras utanför portarna. Detta ansöker du eller din entreprenör om hos Polisen.

Den som köper en säck ansvarar för att beställa hämtning av säcken/säckarna, och att ytan ser ren och prydlig ut efter hämtning. Namn på anordnare eller byggansvarig på plats, samt telefonnummer, ska finnas synligt på säckarna. Säcken får inte placeras på gångbanan, utan avsedd plats ska vara på körbanan (p-plats).

Kontakta styrelsen om du vill ansöka om att förvara storsäck inom föreningens område under en kortare tid.

Vattenavstängning
Om ett ingrepp kräver central avstängning av vatten så måste detta meddelas styrelsen samt anslås i trappuppgångar i god tid före avstängningen.