Service utförd i tvättstugan

Under sensommaren har vi bytt ut den fristående torktumlaren mot en helt ny. Förhoppningsvis kommer den att fungera utmärkt under en lång tid och bidra till lägre driftskostnader i tvättstugan. Den stora tvättmaskinen är också felanmäld och ska repareras omgående. Tvättmedelsfacket på den högra tvättmaskinen har vi beställt en ersättningsprodukt till för att själva kunna reparera den.
Tidigare i år har vi bytt ut det äldsta torkskåpet. Vi har ett serviceavtal med Entema och kommer med hjälp av dem på sikt byta ut maskiner som blir för gamla. De är auktoriserade att utföra garantiservice på Electrolux och vi kommer succesivt att byta till Electrolux på samtliga maskiner.
Du kan själv felanmäla andra fel i tvättstugan här.

Den mobila miljöstationen besöker oss

Ikväll (onsdag 2 september) får vi besök av den mobila miljöstationen i korsningen Kronobergsgatan-St Göransgatan kl 20-20.45. Här kan man till exempel slänga den lampa som felaktigen hamnat i vårt grovsoprum – man får inte slänga elektronikskräp i vårt grovsoprum, men gärna hos mobila miljöstationen. Mindre elskräp kan man också lämna i huvudentrén på DagLivs.
Läs mer här: http://www.stockholm.se/ByggBo/Avfall-och-atervinning/Har-lamnar-du-sopor/Mobila-miljostationen/
Under den länken finns också information om hur man kan få en gratis SMS-påminnelse i god tid innan miljöstationen kommer nästa gång!