Save the date!

Vi har i styrelsen kommit fram till att datum för årsmöte är den 21 april kl 19-21. Denna gång kommer vi behöva sitta hos Kungsholmens Bowling, S:t Göransgatan 64 – i deras konferenslokal som ligger till höger i entrén – då vår gemensamma lokal disponeras av fasadentreprenören. Kallelsen hittar du här!

Snart dags för fasadrenovering!

Till våren är det dags för den efterlängtade fasadrenoveringen. Behovet är stort och tjänsten är nu upphandlad. Renoveringen kommer att starta framåt mars, beroende på väder.

Löpande information kommer att läggas upp på vår hemsida under fliken ”Fasadrenovering” och alla medlemmar rekommenderas att regelbundet läsa där. Vill ni ha information direkt till mailen så måste ni skicka er egen mailadress till goodtemplarbrf@gmail.com. Ni kan också använda den mailadressen om ni har några frågor till styrelsen.

Under hela renoveringsperioden kommer vi inte att ha tillgång till parkeringsplatserna på gården, pga de byggnadsställningar som kommer att stå där. Det innebär att alla som i dagsläget har en parkeringsplats kommer att vara hänvisade till att parkera på gatan eller i något av de närliggande parkeringshusen. Detsamma gäller cyklar som står pakerade längs fasader på gården och på gatan.

I april kommer föreningen också att genomföra en avgiftshöjning. Det var länge sedan avgifterna justerades senast och på grund av oförutsedda kostsamma renoveringar i samband med vattenskador samt den kommande fasadrenoveringen, kräver nu föreningens ekonomi en höjning. Andelstalen kommer att justeras i samband med detta och höjningen kommer att bli cirka 20%-30% per lägenhet.