Föreningsstämma

Bostadsrättsföreningen Good Templar kallar till föreningsstämma. Onsdag 31 maj kl 19.00 i föreningens övernattningsrum.

Dagordning 

1. Stämmans öppnande

2. Fastställande av dagordning

3. Val av stämmoordförande

4. Stämmoordförandes val av protokollförare

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

6. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning

7. Upprättande och godkännande av röstlängd

8. Föredragning av årsredovisning samt budget för nästkommande verksamhetsår. Årsredovisning 2016

9. Föredragning av revisorns berättelse

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

11. Beslut om resultatsdisposition

12. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

13. Fråga om ersättning till styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår

14. Val av styrelseledamöter och suppleant/er

15. Val av revisor/er

16. Val av två ledamöter i valnämnden

17. Eventuella motioner – bifogas som bilaga

18. Övriga ärenden (som får föranleda diskussion men inte beslut)

19. Stämmans avslutande

3 tankar om “Föreningsstämma

  1. Pingback: Motionera mera och kom på föreningsstämman! | BRF Good Templar

  2. Pingback: Save the date! | BRF Good Templar

  3. Hejsan! Vi har inte fått/sett någon kallelse till stämman. Har den anslagits någonstans?

    MVH Elin och Jacob, 21 A, 1 tr

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s