Låt matresterna få nytt liv

MatavfallMed din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring.

Närmare 40 procent av vårt hushållsavfall består av mat som slängts. Om matavfallet sorteras ut kan det behandlas biologiskt och omvandlas till biogas och biogödsel. Biogasen används till bränsle för sopbilar, bussar och personbilar. Biogödsel används som växtnäring till åkermark. Varje person ger upphov till en stor mängd avfall. Det är inte bara skräp utan en resurs som vi kan ta tillvara genom återanvändning, materialåtervinning och energiutvinning. Vi behöver även bli bättre på att slänga mindre mat. 35 procent av alla matrester kastas nämligen helt i onödan!

Ladda gärna ner broschyr för boende!

Visste du att…
… 1 000 kg matavfall kan omvandlas till biogas som motsvarar 110 liter bensin?
… man kan köra 10 mil på biogasen som kan utvinnas av 1 000 bananskal?

Så funkar det
I vår fastighet finns det möjlighet att sortera ut matavfallet för separat behandling till biogas. För matavfallet används en särskild papperspåse och påshållare. Matavfallspåsarna är kostnadsfria och finns att hämta i entrén till tvättstugan. Kontakta styrelsen vid behov av fler matavfallspåsar. Det är viktigt att du bara använder de avsedda påsarna till matavfallet och inte vanliga plastpåsar eller bioplastpåsar/nedbrytningsbara påsar. Dessa är inte rötningsbara och förhindrar framställningen av biogas och biogödsel. Förslut matavfallspåsen genom att rulla ihop den och lägg den därefter i det bruna kärlet märkt ”Matavfall”. Det övriga hushållsavfallet läggs i en vanlig soppåse av plast i kärlet för hushållsavfall/brännbart.

Tänk på det här
• Matavfallspåsarna är tillverkade av speciellt papper som är anpassat för matavfallsinsamling och rötning. Vi rekommenderar att du använder den påshållare som ingår. Vik gärna ner påsens kant så får du en stabilare öppning. Byt påse ungefär var tredje dag, men fyll inte påsen mer än ca 2/3 så att den kan rullas ihop och förslutas.
• Påshållaren har hål i sidorna och upphöjningar i botten för att underlätta genomströmningen av luft. Ventilering minskar risken för lukt och för att påsen inte ska gå sönder, därför finns det inte heller något lock. Påshållaren placeras förslagsvis i skåpet under diskbänken. Påshållaren har även skruvfästen vilket gör det möjligt att fästa den på exempelvis insidan av skåpluckan.
• Låt matavfallet rinna av och använd gärna en vaskskrapa för att få upp det från vasken eller torrskala potatisen direkt ner i påsen. På så sätt blir matavfallet mindre blött och påsen håller bättre.

Det här händer med matavfallet 
Matavfallet hämtas av separata insamlingsfordon – helt skilt från vanligt hushållsavfall – för transport till en biogasanläggning där det omvandlas till biogas och biogödsel. En förutsättning är att kvalitén på matavfallet är hög och att det inte blandats med förpackningar eller annat hushållsavfall. Produkterna biogödsel och biogas ersätter konstgödsel samt bensin och diesel – på så sätt görs en miljövinst. Biogas är ett av de renaste bränslena och bidrar inte till växthuseffekten.

Både nationellt och inom Stockholms stad finns miljömål om minskad klimatpåverkan och ökad biogasproduktion. För att uppnå dem behöver hushåll och verksamheter vara med och minska mängden mat vi slänger men också sortera ut det matavfall som uppkommer.

Kontakt
Trafikkontoret ansvarar för att stockholmarnas hushållsavfall tas om hand på ett miljömässigt och ekonomiskt sätt.
Telefon 08-508 465 40
Texttelefon 90 160
E-post avfall@stockholm.se
stockholm.se/avfall eller stockholm.se/sorteramat
Öppettider (med reservation för ändringar)
Måndag–torsdag 08.00–16.45, fredag 08.00–16.15

En tanke på “Låt matresterna få nytt liv

  1. Pingback: Sortering av matavfall | BRF Good Templar

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s