Ventilationskontroll tisdagen den 4 april 2023

Tisdagen den 4 april mellan kl. 08.00 och 17.00 utför Akono AB, på uppdrag av styrelsen, en obligatorisk ventilationskontroll i samtliga 37 lägenheter i bostadsrättsföreningen.

För att undvika extra kostnader för föreningen ber vi alla att se till att vi får tillgång till er lägenhet denna dag.

Hur kommer vi in i er lägenhet?

Alternativ 1: Var hemma tisdag den 4 april kl. 08.00-17.00.

Alternativ 2: Lämna nyckel märkt med namn och lägenhetsnummer till Kristian Eriksson (23:ans gårdshus, 3 tr, högra dörren märkt Karlsson/Eriksson. Tel. 072-745 01 05 senast tisdag 4 april kl. 07.30. Nyckeln lämnas därefter i brevlådan om inte annat avtalats på plats.

Kallelse till extrastämma torsdagen den 10 februari kl. 19

Du kan närvara antingen digitalt eller fysiskt i Pro Astris lokal.

Vill du delta digitalt i stämman måste du senast den 8 februari meddela detta till goodtemplarbrf@gmail.com. Du kommer därefter få en länk med inbjudan till mötet.

Dagordning:

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande till stämman
  3. Val av protokollförare
  4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
  5. Fråga om stämman blivit stadgeenligt ordning utlyst
  6. Upprättande och godkännande av röstlängd
  7. Styrelsen efterfrågar stämmans godkännande att sälja Pro Astri-lokalen som bostad på det sätt som styrelsen anser är lämpligast i fråga om intäkter vs arbetsinsats.

Städdag lördagen den 23 oktober

Höstens städdag äger rum lördagen den 23 oktober med start kl. 11.00. Vi städar som vanligt våra gemensamma utrymmen, sopar gården och tömmer krukor. Fönsterputsning beställer vi av vår städfirma.

Inför städdagen kommer vi som vanligt märka upp alla cyklar, både de som står i cykelrummet och de som står utomhus, med färgad tejp. Det åligger cykelägarna att ta bort tejpen före den 23 oktober. De cyklar som har märkningen kvar kommer flyttas över till utrymmet vid pannrummet.

Då det redan är trångt i cykelrummet vädjar vi till cykelägare som inte använder sina cyklar att märka dem med namn så kan vi gemensamt flytta ned dem till pannrummet.

Efter avslutad städning blir det i vanlig ordning gemensam lunch på Pizzeria Formaggio.

Vänligen,

Styrelsen BRF Good Templar

Nya och nygamla lokalhyresgäster

Designtorget köptes upp av Åhléns tidigare i år vilket ledde till att de behövde säga upp sitt hyresavtal hos föreningen och istället flytta in på Åhléns huvudkontor. Blockworks/Raketspel, som redan är hyresgäster hos oss, bestämde sig för att ta över Designtorgets lokaler – vilket gläder oss! Larenius & Partners kommer flytta in i Blockworks gamla lokal. Larenius & Partners arbetar med rekrytering och affärsutveckling och flyttar hit från Fridhemsgatan 55. De kommer renovera lokalerna något före de flyttar in.